Partners

Partners

Podomedics – Samenwerkende Podotherapeuten

Professionalisering in de podotherapie is een continu proces en gaat over beroepsinhoud en kennisontwikkelingen. Er komen steeds meer uitdagingen op ons af. Denk aan eisen van de zorgverzekeraars, automatisering, wetgeving, kwaliteitseisen en multidisciplinaire samenwerking. Zoals vakinhoudelijk als bedrijfsmatig wordt er veel van podotherapeuten gevraagd.

Podomedics

Veel podotherapeuten hebben meestal net genoeg tijd om hun patiënten te behandelen, kennis op peil te houden en de administratie uit te voeren. Daarom is in 2009 Podomedics opgericht met als doel samen verdere professionalisering van je bedrijf toegankelijk en makkelijk uitvoerbaar te maken en houden. Podomedics partners staan allen voor een uiterst deskundige podotherapeutische behandeling.

Hierbij blijven de partners geheel zichzelf en autonoom. Het netwerk draait als het ware op de achtergrond op volle toeren mee.

Samenwerking

De samenwerking wordt vormgegeven door periodieke groepsoverleggen en bijeenkomsten, projecten, producten en een Podomedics dienstencentrum.

Podomedics kan daarnaast het niet-patiëntgebonden werk van de leden verlichten en verder professionaliseren door collectieve en individuele diensten en projecten. Denk aan het ontwikkelen van nieuwe media, een benchmarking- en een planningsmodule, het ontwikkelen van gemeenschappelijke behandelrichtlijnen en zorgprotocollen.

Dit alles om onderscheidend vermogen en sterk toegevoegde waarde te bieden aan onze patiënten, verwijzers en collega (para)medici. Samen staan we voor betere zorg.

Podomedics partners

Op dit moment zijn meer dan 15 partners aangesloten bij Podomedics. Wil je ook partner worden?

Podomedics relaties

Podomedics heeft verschillende relaties waarmee samengewerkt wordt.

Deel dit

SAMENWERKING PARTNERS

De samenwerking wordt vormgegeven door een gestructureerd periodiek groepsoverleg, gemeenschappelijk uitgevoerde en gefinancierde projecten, en een Podomedics dienstencentrum. Podomedics leden staan allen voor een uiterst deskundige podotherapeutische behandeling.

Meer weten
Partners
Partners