Podointerventiewijzer

Podointerventiewijzer

Behandelmogelijkheden van podotherapeuten

Voorafgaand aan het toepassen van de interventies wordt er podotherapeutisch onderzoek gedaan. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen waaruit we een podotherapeutische diagnose opstellen en dan in overleg met de patiënt een behandelplan opstellen. Het podotherapeutisch onderzoek omvat standaard een anamnese, palpatie, functieonderzoek, ganganalyse en inspectie, maar ook aanvullend onderzoek met behulp van echografie of een statische en dynamische druk- en impulsmeting is mogelijk.

Deel dit

SAMENWERKING PARTNERS

De samenwerking wordt vormgegeven door een gestructureerd periodiek groepsoverleg, gemeenschappelijk uitgevoerde en gefinancierde projecten, en een Podomedics dienstencentrum. Podomedics leden staan allen voor een uiterst deskundige podotherapeutische behandeling.

Meer weten
Podointerventiewijzer
Podointerventiewijzer