Samen staan we voor betere zorg

Vestigingen

Podomedics

   

Podomedics - Samenwerkende Podotherapeuten

  

De podotherapie staat aan de vooravond van een flinke professionaliseringsslag. Er komen steeds meer vragen en uitdagingen op ons af. Denk aan de eisen van zorgverzekeraars, de verregaande automatisering, nieuwe wetgeving, vrije toegang, kwaliteitssystemen, de noodzaak om te komen tot standaard behandelcodes, etc. Dat vraagt nogal wat van ons, zowel vak-inhoudelijk als bedrijfsmatig.

Veel podotherapeuten hebben meestal net genoeg tijd om hun patiënten te behandelen en hun administratie te doen. Daarom is in 2009 Podomedics opgericht. Podomedics is een landelijke netwerkorganisatie, die tot doel heeft voor en met haar leden verdere professionalisering toegankelijk en makkelijk uitvoerbaar te maken. Hierbij blijven de leden geheel zichzelf en autonoom. Het netwerk draait als het ware op de achtergrond op volle toeren mee.

De samenwerking wordt vormgegeven door een gestructureerd periodiek groepsoverleg, gemeenschappelijk uitgevoerde en gefinancierde projecten, en een Podomedics dienstencentrum. Podomedics leden staan allen voor een uiterst deskundige podotherapeutische behandeling. Podomedics kan daarnaast het niet-patiëntgebonden werk van de leden verlichten en verder professionaliseren door collectieve diensten en projecten. Denk aan het ontwikkelen van nieuwe media, een benchmarking- en een planningsmodule, het ontwikkelen van gemeenschappelijke behandelrichtlijnen en zorgprotocollen, etc. Dit alles om onderscheidend vermogen en sterk toegevoegde waarde te bieden aan onze patiënten, verwijzers en collega (para)medici. Samen staan we voor betere zorg.

Tell a friend